Friday, April 13, 2012

Seasoning the Sun

Compiling status updates, as usual.

April 5. Summer, you're so not cool.

April 9. Habang naghihintay ng jeep, may lumapit na batang pulubi. "Pahingi pong pera." Sabi ko, "Wala, wala." Umiling ako. Pamasahe lang naman talaga pera ko, di pa ko nakaka-withdraw. Nangulit pa, kaya inilingan ko uli. Sabi ba naman, "Ang arte naman nito." Kaya sabi ko sa kanya, "Huwag kang ganyan. Ikaw na nga ang nanghihingi eh. Ang arte mo!" Tumigil siya pero maya-maya, bumalik at nag-make-faces ang loko. Sa loob-loob ko, sarap batukan ng mga magulang nito.

April 11. Just read AvX # 1. Win this already, mutants.

April 11. Avengers movie in two weeks. Please, please be awesome.

April 12. Naiyak sa kakatawa sa 21 Jump Street movie kanina.

April 12. While I'm not currently pursuing an art-related career, I'm glad that I can still draw between my writing jobs. My DeviantArt gallery now has 8,040 faves and 151 watchers.

No comments: