Wednesday, February 16, 2005

Tsk...

Three terror attacks shook the country two nights ago.
Doon pa naman ako minsan nag-aabang sa tapat ng SM Makati kapag pauwi ako.
Kawawa naman tayong mga walang kinalaman...
The real world can be such a fucked-up place with actual monsters, sometimes.

No comments: